For online statements LOGIN
For account balances via cell phone SMS BAL, [space] 7 digit account number to 47439.
R3.00 COST per SMS

24HRS Call Centre | Tel: 013 690 6222 / 333 / 444 | Email: callcentre@emalahleni.gov.za

PR Councillors

PR
INITIALS & SURNAME PARTY MOBILE

01

CLLR. LL NTSHALINTSHALI

 ANC  
02 CLLR. MB HLUMBANE
ANC  
03 CLLR. CN SIMELANE
ANC  
04 CLLR. BH MASEKO ANC  
05 CLLR. CL MARABA ANC  
06 CLLR. PJ DJIANA ANC  
07 CLLR. SJ MATSHIPA ANC  
08 CLLR. DH SKHOSANA ANC  
09 CLLR. TT MATHEBULA ANC  
10 CLLR. NT KHUMALO ANC  
11 CLLR. PL MOKWENA ANC  
12 CLLR. PN MAZIBUKO ANC  
13 CLLR. DE MLABA ANC  
14 CLLR. BD NKOSI ANC  
15 CLLR. DC CHEMBE
ANC  
16 CLLR. HJ VENTER DA  
17 CLLR. VL MOTSOENE DA  
18 CLLR. SL MOKOENA DA  
19 CLLR. MC HILTON DA  
20 CLLR. M BHAMJEE DA  
21 CLLR. JM ZONDO DA  
22 CLLR. K SILAULE DA  
23 CLLR. MS JALLAL DA  
24 CLLR. AB KHUMALO DA  
25 CLLR. SN NOMBULA EFF  
26 CLLR. MJ MAKOLA EFF  
27 CLLR. S ZANDAMELA EFF  
28 CLLR. AT MMABATHO EFF  
29 CLLR. PL DEBEILA EFF  
30 CLLR. MA MATIMANE
EFF  
31 CLLR. GB MASILELA EFF  
32 CLLR. BP NUKANI EFF  
33 CLLR. WA VAN DYK FF PLUS  
34 CLLR. NFE COETZER ACDP