For online statements LOGIN
For account balances via cell phone SMS BAL, [space] 7 digit account number to 47439.
R3.00 COST per SMS

24HRS Call Centre | Tel: 013 690 6222 / 333 / 444 | Email: callcentre@emalahleni.gov.za

Ward Councillors

 

WARD NUMBER
NAME & SURNAME PARTY CONTACT
01 Cllr. Phahlane M.B
ANC 083 540 2912
02 Cllr. Msibi J.J
ANC 073 789 1521
03 Cllr. Manana V.J
ANC 082 072 9243
04 Cllr. Fakude M.T
ANC 072 551 2869
05 Cllr. Mtsweni Z.V.Z ANC 079 258 4280
06 Cllr. Mlangeni Z.B
ANC 072 842 2038
07 Cllr. Mbekeni L
ANC 073 306 5466
08 Cllr. Mhlapho V.J
ANC 076 373 5041
09 Cllr. Mthimkhulu D.N
ANC 083 744 5926
10 Cllr. Mtsweni A.S
ANC 078 157 5925
11 Cllr. Goqo L.B
ANC 079 267 5865
12 Cllr. Shongwe M.E
ANC 079 831 0399
13 Cllr. Maseko P.C
ANC 071 613 5739
14 Cllr. Mphego L
ANC 072 376 0281
15 Cllr. Malahle T.D
ANC 072 8163977
16 Cllr. Kgomo R
ANC 076 092 5931
17 Cllr. Maseko M.Z
ANC 076 878 3003
18 Cllr. Breetzke J
DA 073 234 5639
19 Cllr. GulubeT.P ANC 060 376 8021
20 Cllr. Cronje R.E DA 082 565 5982
21 Cllr. Shabangu B.S
ANC 079 668 3113
22 Cllr. Britz A
DA 082 882 1251
23 Cllr. Mabula T.G
ANC 082 492 6143
24 Cllr. Venter M
DA 082 921 6027
25 Cllr. Magagula M.S
ANC 072 564 4737
26 Cllr. Wilken P.H
DA 060 735  5443
27 Cllr. Grobler D.H
DA 082 920 5137
28 Cllr. Jiyane M.B
ANC 073 827 0844
29 Cllr. Lukhele B.T
ANC 071 421 4383
30 Cllr. Mofokeng N.L
ANC 078 408 3878
31 Cllr. Nkosi S.L
ANC 072 192 6308
32 Cllr. Mashaba T.C
ANC 071 413 9898
33 Cllr. Naidu N
DA 076 812 1076
34 Cllr. Steyn L
DA 082 744 4511